5de en 6de werk voor Wijnegem. Doe de tango! Digitale communicatie en personeelsbeleid van onze gemeente.

Van poetshulp, onthaalbediende tot ICT’er… Een goed personeelsbeleid bepaalt de tevredenheid van gemeentepersoneel en daarmee ook de kwaliteit van de communicatie met burgers. Een doordacht communicatiebeleid kent veel linken met een modern personeelsbeleid.

Uit gesprekken met een aantal Wijnegemnaars zijn een aantal zeer interessante inzichten naar boven gekomen rond personeel en (e)communicatie. Vooral de inzichten rond de vele veranderingen, werkdruk en vraag naar constante bereikbaarheid gaven vorm aan mijn standpunten. Standpunten die ik zal verdedigen tijdens de komende verkiezingen.


(e)communicatie
E-communicatie wordt steeds belangrijker. Dit geldt zowel voor private als publieke sector. 
Hieronder vijf voorstellen die de (e-)communicatie van onze gemeente volgens mij kunnen ‘boosten’.


1. Gemeentelijke dienstverlening: persoonlijk én digitaal

www.wijnegemleeft.be

Op het internet is de informatie over onze gemeente teveel versnipperd. Wijnegem heeft nood aan één centrale plek, waar de burger alle informatie op een hedendaagse manier terugvindt.

Wijnegem heeft daarom volgens mij en anderen nood aan één informatieplatform dat:
  • informatie bundelt van sportclubs, jeugdbewegingen, cultuurverenigingen, …
  • last minutes updates over activiteiten in Wijnegem verzorgt
  • reservatie – en betalingsmogelijkheden voor ‘fun-activiteiten’ mogelijk maakt
    (vb. reserveringen in agenda ’t Gasthuis, Grappelpas of betaling van je ‘groencontainer’)
  • online nieuwsbrieven (= online versie van het huidige infoblad Wijnegem) opslaagt
  • een plek voor burgers creërt om online ideeën achter te laten
  • met link naar sociale media, zodat communicatie op maat van elke doelgroep in Wijnegem mogelijk wordt
www.wijnegem.be
Wie een kijkje neemt op de website www.wijnegem.be , merkt al gauw dat deze website een opknapbeurt nodig heeft. Naast een nieuwe frisse, lay-out moet op deze site interactie met de gemeente mogelijk worden. Dat kan via een chatbox en een online klachtensysteem voor de burger: laagdrempelig en snel. Dit alles beheert door één Wijnegemse klantendienst.


Info Wijnegem

Naast onze website is er ook ons gemeentemagazine. Info Wijnegem wordt best geapprecieerd.
Voor mij én andere burgers moeten in Info Wijnegem meer en meer Human Interest/alledaagse verhalen van Wijnegemnaars centraal staan. Op die manier kunnen politieke beslissingen concreter én interessanter aan de Wijnegemnaar verteld worden.


2. Aanwerving communicatie-expert
Uiteraard kan niet langer elk personeelslid binnen onze gemeente expert zijn als het gaat over de communicatie van hun werk naar de burger. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid nog teveel bij teveel verschillende mensen. De aanwerving van een communicatie-expert is daarom voor mij prioritair.

3. Budget voor cybersecurity
Het schandaal bij Facebook heeft ons geleerd dat persoonlijke gegevens te gemakkelijk te grabbel worden gegooid. Wijnegemnaars verzekeren tegen gegevensdiefstal uit de gemeentelijke databanken is cruciaal geworden. Omdat ICT-kosten vaak erg hoog oplopen pleiten ik en andere burgers ervoor nog meer samen te werken met andere gemeenten. Zodoende houden we de loonkost van freelancers, die zorgen voor cyberveiligheid, beter onder controle.

4. Burgerparticipatie: “Wijnegem als herkenbaar én aantrekkelijk ‘gemeentemerk’
De stad Antwerpen herleefde (internationaal) na de sublieme stadscampagne ‘’t stad is van iedereen’. Wijnegem moet dezelfde ambitie hebben. Perceptie is realiteit.

Als we Wijnegem van én voor iedereen willen besturen, moet iedereen maximaal betrokken zijn bij dat bestuur
. Ik pleit daarom voor meer participatiemomenten. Of in Wijnegemse termen: meer trefdagen tussen burgers, experten en administratie die leiden tot een breed akkoord.


5. Pop-up gemeenteraden: op locatie, dichter bij de burger

Ik pleit voor de toepassing van een nieuw decreet “lokaal bestuur” waardoor de maandelijkse gemeenteraad op locatie kan worden gehouden. Een gemeenteraad op het marktplein, of in de nieuwe gerenoveerde Vlemicktoren brengt politiek letterlijk dichter bij de burger.

Personeel
De krant De Standaard peilde recent bij Wijnegemnaars naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. 77% van hen is tevreden over de dienstverlening van onze gemeente.
Onze 114 gemeentelijke medewerkers mogen terecht trots zijn op hun werk.
Goede dienstverlening komt voort uit betrokkenheid en motivatie. Ook bij ons gemeentepersoneel.
Een goed personeelsbeleid is dus van groot belang.
Op basis van eigen professionele ervaringen, gesprekken met Wijnegemnaars en andere gemeentes formuleer ik enkele frisse ideeën voor een modern personeelsbeleid.


1. Een jaarlijkse complimentendag en het vieren van successen
Het gemeentepersoneel moet trots kunnen zijn om te werken voor Wijnegem.
Een jaarlijkse complimentendag en het regelmatig vieren van successen (ook dienstdoorbrekend) dragen hiertoe veel bij, en verdient dus opvolging van de schepen van Personeelszaken.

2. Nieuwe uitdagingen voor Wijnegem vragen extra personeel
Onze gemeente staat voor heel wat uitdagingen op het gebied van ICT & informatie, externe communicatie, personeelsbeleid, mobiliteit … . De werkdruk is de laatste jaren erg gestegen. Naast de werkdruk is ook de complexiteit van het gemeentelijke takenpakket gestegen.

Omdat het gemeentelijk personeelsbudget beperkt is, moet eerst geïnvesteerd worden in nieuwe functies die de taaklast van gemeentelijke diensten verlichten. Ik denk bijvoorbeeld aan de aanwerving van een communicatie-expert of extra HR-medewerker. Al blijven dit slechts suggesties, omdat in de loop van de volgende jaren er nog heel wat zaken zullen veranderen.

3. “Werkbaar werk” voor ons gemeentepersoneel
De kwaliteit van publieke dienstverlening is afhankelijk van haar uitvoerder: het gemeentepersoneel.
Het werkplezier van ons gemeentepersoneel heeft impact op alle Wijnegemnaren.

Het Wijnegemse politieke bestuur moet dus genoeg rekening houden met de praktische haalbaarheid van hun beslissingen. Het oprichten van gemeentelijke projectteams, met vertegenwoordigers van elke dienst, is volgens mij een goede oplossing om het evenwicht tussen ‘wie’ doet ‘wat’ te bewaren. Bijvoorbeeld de opwaardering van een speelpleintje heeft impact op minstens drie diensten: ruimtelijke ordening, groenbeheer en jeugd.

4. Integratie OCMW & gemeente: Wijnegem bundelt haar krachten!
Het samensmelten van het OCMW- en gemeentepersoneel zal snel een feit zijn. De oefening die daaraan vooraf ging is goed gebeurd! Uiteraard komen twee verschillende, gemeentelijke culturen samen. Deze diversiteit vormt volgens mij een grote kans om de krachten te bundelen. 1+1=3.

Hierdoor pleit ik voor een goede begeleiding van dit veranderingsproces. Liever vandaag dan morgen, want nieuw samengestelde teams vragen altijd extra zorg en aandacht. Ook de diensthoofden moeten ondersteund worden. Het aantrekken van externe coaches is volgens mij een must, want zij kunnen het nieuwe gemeenteteam op een positieve manier begeleiden.

Afsluiten wil ik doen met een mooi samenvattend voorbeeld uit de gemeente Kortemark.
Daar hebben ze burgers vóór de opmaak van het gemeentelijke beleidsplan op een innovatieve manier bevraagd. Via een app, gesprektafels en demografische analyse wist het gemeentepersoneel meer dan de helft van haar dorpsgenoten te bereiken én kreeg het inzicht in wat burgers écht belangrijk vinden. Voor mij is dit een inspirerend voorbeeld van hoe gemotiveerd gemeentepersoneel door een uitstekende (e-)communicatie de politiek een grote dienst bewees.


In Wijnegem hebben we alle troeven in handen om tot hetzelfde resultaat te komen.


#KiesLokaal
#WerkenaanWijnegem
#dorpspartijdurf!

Reacties

Populaire posts van deze blog

4de werk voor Wijnegem. Onderwijsbeleid in een notendop. Van veilige schoolstraten tot een vrijwilligersvergoeding voor 'opvangouders'.

7de werk voor Wijnegem. Waar is Tommy? Wie zoekt die vindt. Een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening.