Posts

Posts uit 2017 weergeven

2de werk voor Wijnegem. “Van schoonmaakcheques voor jongeren tot speelpleintjes voor kinderen"

Afbeelding
Wijnegemse kinderen en jongeren geven ons dorp een unieke en frisse identiteit. Ik heb het dan over de enthousiaste drukte in onze (school)straten, de fijne zondagactiviteiten op scouts of Chiro (>200 kinderen gaan naar een jeugdbeweging in Wijnegem), hun ondersteuning bij vrijwilligerswerk (vb. Rode kruis), of de lokale middenstand (vb. kinderopvang, broodjeszaken, …) die ze ondersteunen.

Mijn 2dewerk voor Wijnegem vind ik daarom meteen één van de belangrijkste en vertrekt vanuit wat een goed jeugdbeleid volgens mij hoort te zijn: “zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren en kinderen tot stand brengen door vol te gaan voor logistieke investeringen, aantrekken van jeugdwerkprofessionals en de uitbouw van een laagdrempelig, eigentijds communicatienetwerk ”.
Op die manier is jeugdbeleid voor mij ook een hefboom voor kinderarmoede. Als gemeente hebben we immers een grote verantwoordelijkheid als het gaat over het creëren van een kansrijke leef- en speelomgeving.

Los van deze visie …

1ste werk. Liefst een intergemeentelijk zwembad ... of een 'sportief alternatief' voor Wijnegem!

Afbeelding
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik wil graag benadrukken dat mijn standpunt hieronder enkel relevant is wanneer ons zwembad effectief zou sluiten. Zo schoten recent onze buurgemeenten toch wakker en werd een dialoog opgestart rond de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad, dat ik graag in Wijnegem gebouwd zie. Mijn partij, dorpspartij durf, staat open voor deze denkpiste, op voorwaarde dat de bouwkost en de uitbatingskost evenredig worden verdeeld over de verschillende deelnemende gemeenten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een gevestigde waarde in het Wijnegemse sport- en schoolleven sluit volgend jaar zijn deuren. T’ondiep gaat onherroepelijk dicht tegen het einde van 2018. De hoge exploitatiekost
, het geringe gebruik door de Wijnegemenaar (slechts 17% van de bezoekers komt uit Wijnegem) en de noodzak…

Over deze blog

Afbeelding
Politiek is voor iets dat niet uit een ivoren toren gedaan wordt maar op straat, in Wijnegem. Niet alleen, maar samen met buren. Samen met jongeren, ouderen en kinderen. Samen met lang gevestigde Wijnegemse families en nieuwkomers. Samen met mensen die iets heel belangrijk met elkaar gemeen hebben: een bewuste keuze voor Wijnegem. Iedereen kan en mag ideeën en dromen hebben over wat hun 'Wijnegem van morgen' is.

Op deze blogpagina post ik daarom 12 maanden voor de verkiezingen elke maand een nieuw fris werk voor Wijnegem. Op die manier vormen zich uiteindelijk '12 noodzakelijke werken voor Wijnegem'. Werken die van Wijnegem een beter dorp moeten maken, en tot stand komen uit gesprekken die ik heb met Wijnegemenaars zoals u. Deze gesprekken vormen de basis van de standpunten die ik persoonlijk én via dorpspartij durf! inneem binnen de Wijnegemse dorpspolitiek.

Via burgerparticipatie komt zo een actieplan voor Wijnegem tot stand.