Posts

'Een ode aan lokale, gedurfde dorpspolitiek'

Lijsttrekkerschap dorpspartij durf! #kieslokaal

Afbeelding
Een ode aan lokale, gedurfde politiek Topsporters zullen het beamen. Succes wordt enkel buiten de comfortzone behaald. Aan politiek doen vraagt steeds meer om uit je comfortzone gaan. Ik heb bewondering voor alle mensen die de sprong wagen, niet het minste iedereen die zich al jaren engageert en de nieuwe durvers die zich recent aansloten bij onze dorpspartij. Ook ik maak opnieuw de sprong... deze keer als lijsttrekker van dorpspartij durf! Goede politiekers vinden een moedig evenwicht tussen eigen overtuiging en verantwoordelijkheid. Vanuit dit uitgangspunt trek ik, samen met een fantastische ploeg, met veel plezier de komende verkiezingscampagne. Als lijsttrekker heb ik de eer om een diverse groep durvers te mogen vertegenwoordigen. Dankjewel dorspartij durf! Ook al voelde het politieke landschap de afgelopen jaren bij momenten erg gespannen en (soms onnodig) tegengesteld, de Wijnegemnaars die ik ontmoet zijn gelukkig meer verbonden dan verdeeld. Dat geeft hoop én de energie om er vo

Aantal verkeersongevallen Houtlaan op het hoogste peil in 10 jaar. Kiezen we voor tijdswinst, of gaan we voor meer veiligheid én woonkwaliteit?

Afbeelding
Aantal verkeersongevallen op Houtlaan? Op het hoogste peil in 10 jaar! De Houtlaan is één van de Wijnegemse verkeersdossiers die jaarlijks een aantal keer ter sprake komt. Jammer genoeg gebeurde dit ook gisteren. Een dodelijk ongeval. Het tweede in twee jaar tijd. Dit tragisch ongeval op de Houtlaan is het zoveelste in een rij.  Als schepen van Lokale Mobiliteit voel ik me verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en – leefbaarheid in Wijnegem. Daarom breng ik hieronder opnieuw een pleidooi  voor de effectieve invoering van een trajectcontrole , in combinatie met de verlaging van de maximumsnelheid! Enkele feiten op een rij.  In 2018 lag het aantal verkeersongevallen op de Houtlaan op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar . In 2018 waren er gemiddeld ongeveer  3 verkeersongevallen per maand op de Houtlaan. Sinds 2008 betreurden we  4 dodelijke verkeersongevallen . Sinds vrijdag kwam daar een vijfde bij. Deze cijfers maken dat de Houtlaan regelmatig

Wijnegem weer wat fietsvriendelijker! Ook uw idee is welkom!

Afbeelding
Wijnegem weer wat fietsvriendelijker! Ook uw idee is welkom… D ankzij Dorpspartij Durf kwamen er verschillende fietsvriendelijke toetsen in het Wijnegems straatbeeld. Ook in de laatste weken van 2018 werd Wijnegem dankzij gedurfd beleid nog fietsvriendelijker. Zo werd het  fietspad op de Turnhoutsebaan (richting Wijnegem-centrum) ter hoogte van de Hippolyte Meeùsstraat grondig aangepakt . Binnen de beschikbare ruimte werd het bestaande fietspad geoptimaliseerd zodat het qua  fietscomfort en –veiligheid  voldoet aan de nieuwe vereisten. E n daar stopt het niet. Ook in de toekomst plukt Wijnegem de vruchten van het sterke mobiliteitsbeleid van de afgelopen jaren. Niet alleen met een ecoduct en veilige fietsverbindingen voor de nieuwe Hoogmolenbrug scoorden we op regionaal niveau punten, ook het  fietspad aan de s’Gravenwezelsesteenweg tot aan de Broekstraat ondergaat (binnen afzienbare tijd) een metamorfose . Het smalle fietspad ruimt plaats voor een hagelnieuw, breed dubbelr

Uw schepen van Lokale mobiliteit, Leefmilieu, Openbaar domein én Sport

Afbeelding
Beste Wijnegemaar, Met veel dankbaarheid voor het vertrouwen van alle Durvers (en de kiezer) zet ik me de komende jaren met veel enthousiasme in als schepen voor Wijnegem. Mijn ambitie voor de komende zes jaar? Wijnegem wordt nog sportiever, leefbaarder en duurzamer! Laat Wijnegem dus vooral een plek zijn waar mensen elkaar, op een gezonde en verkeersveilige manier, in de eigen straat, sporthal of het buurtpeintje ontmoeten. De komende maanden schrijf ik het beleidsplan voor sport, mobiliteit, leefmilieu en openbaar domein verder uit. Opnieuw probeer ik zoveel mogelijk Wijnegemnaars daarin te betrekken. Zit u zelf met vragen of ideeën, aarzel dan zeker niet contact op te nemen! De grootste principes van dit beleidsplan deel ik binnenkort zeker met u! Alvast mijn beste wensen voor het nieuwe jaar! Samen maken we er vast een fantastisch Wijnegems jaar van! Tom Tachelet #dorpspartijdurf #pro-wijnegem

12de werk voor Wijnegem. Mijn lokale droom: een open brief voor Wijnegem! *Filmpje*

Afbeelding
Klik, op "meer lezen" en zie mijn laatste filmpje : mijn lokale droom voor Wijnegem! "Deze verkiezing gaat niet over winnen of verliezen. Het gaat over de vraag welk Wijnegem we willen bouwen. Over positieve en duurzame keuzes. Het gaat om wat wenselijk en haalbaar is. Het gaat over ambitieus vooruitkijken, niet mopperend achteruit. Deze verkiezingen gaan over spreken met één progressieve stem. Over lokale thema’s, zonder strak ideologisch keurslijf. Over elke inwoner van Wijnegem. Over u en mij." (Tom Tachelet, kandidaat dorpspartij durf) Over enkele dagen brengt u uw stem uit. Hopelijk maakt deze samenvatting van mijn twaalf werken voor Wijnegem uw keuze gemakkelijker.  1ste Werk: "Liefst een intergemeentelijk zwembad... of een sportief alternatief voor Wijnegem?" Een intergemeentelijke zwembad? Liefst in Wijnegem! Nieuwe, moderne sportinfrastructuur voor Wijnegemse clubs! Indien enkel een zwembad in Deurne: Kortingkaart voor (school)zw

10de en 11de werk voor Wijnegem. Wijnegemnaars stellen zelf een 'Leef-Mobiel' plan op *Filmpje*

Afbeelding
Slimme mobiliteit en (leef)milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden . Zeker in Wijnegem.  Iedereen stelt hetzelfde vast. De wegen in en rond Wijnegem worden elk jaar drukker . De openbare ruimte die voertuigen innemen steeds groter. De impact van verkeer op de leefbaarheid en toegankelijkheid van onze dorpskern wordt elk jaar groter. Welke inwoner ik ook sprak, altijd kwamen kleine en grote ergernissen rond verkeer en de impact op het leefmilieu naar boven. Gelukkig werden heel wat verbeteringen door het huidige bestuur (mede dankzij onze durf! Schepen Luc Monsieurs) ingevoerd: De verkeerssituatie in de schoolomgeving werd veiliger en gezonder voor onze kinderen Het marktplein werd voor een groot stuk autovrij Er kwamen extra parkeerplaatsen achter de Swaen  Gasambtenaar die mee controle uitoefent op "hondenpoep" die niet wordt opgekuist. Het kort parkeren geeft sinds kort onze Turnhousebaan meer ademruimte Er komt voor 2019 een waterbus Elektrisc

9de werk voor Wijnegem. Dwars door Wijnegem, met de fiets! Lokale economie & middenstand verdienen een centrummanager! *Filmpje*

Afbeelding
Een sterke lokale economie begint bij een sterk lokaal Wijnegems shopping- en ondernemersmerk. Met mijn toer ‘Dwars door Wijnegem’  liet ik zien dat ons dorp heel wat te bieden heeft. Elk shoppingverhaal is persoonlijk. Wijnegem heeft dus veel meer te bieden dan wat ik liet zien. De handelzaken die niet werden vermeld, wil ik daarom toch graag 'in the picture' zetten.  Interesse als handelaar? Stuur me dan een mail met de naam van jouw Wijnegemse zaak én dan kom ik graag een gepersonaliseerde foto trekken van uw zaak ! Middenstanders én lokale bedrijven zijn dus belangrijk voor het hele dorp , want: Het zijn middenstanders en bedrijven die trouw activiteiten van verenigingen sponseren . Van sportclubs tot jeugdfuiven. Ik heb nooit anders geweten. Van gesponseerde basketbaltruitjes tot Aspi-fuiven. Het waren steevast lokale middenstanders die zich engageerden om het lokale verenigingsleven te versterken. Het zijn lokale middenstanders die voor de ‘(shop)belevin