Posts

8ste werk voor Wijnegem. Beter een goede buur dan een verre vriend. Het belang van dynamische buurten voor Wijnegem en de dorpspolitiek.

Afbeelding
Verandering in Wijnegem komt meestal niet voort uit grote politieke verklaringen of speeches.
Het zijn eerder geëngageerde buurtbewoners, zoals in de straat waarin ik woon (Schoolstraat) en opgegroeid ben (Molendreef), die door hun lokaal engagement het dorpsleven beter en plezanter maken. “Verzuring kan je best doorbreken door zelf de handen uit de mouwen te steken en niet te verwachten dat dit van een beleid komt, verbeter de wereld en start bij jezelf.” (quote Wijnegemnaar) Daarom zet ik eens te meer de suggesties en opmerkingen van enkele ‘buren’ centraal. Zo laat ik bewust ondernemende Wijnegemnaars aan het woord die in hun wijk en/of straat het samenleven tussen buren op een positieve manier beïnvloeden.


1ste vaststelling. Wijnegem wordt drukker en diverser.
Het aantal Wijnegemnaars stijgt al jaren.
Het aandeel 65-plussers stijgt. Tegen 2030 zal zelfs 29% van de bevolking in Wijnegem 65-plusser zijn. Het aandeel – 20 jarigen daalt dan weer elk jaar.Meer dan één op de tien van onz…

7de werk voor Wijnegem. Waar is Tommy? Wie zoekt die vindt. Een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening.

Afbeelding
Een belangrijk beleidsthema is ruimtelijke ordening.
Oftewel: de inrichting van de openbare ruimte in Wijnegem. 
Maar hoe geef je op een interessante manier vorm aan je standpunten rond een minder tot de verbeelding sprekend thema als 'ruimtelijke ordening', dacht ik bij mezelf. Een filmpje!

Het leek me daarom een goed idee om op stap te gaan in Wijnegem en foto's te trekken.
Onder andere foto's van de nieuwste woonprojecten die Wijnegem telt.
En wie goed naar deze foto's kijkt, die vindt iemand terug... 😊!

Opnieuw is deze blogpost tot stand gekomen na gesprekken met heel wat Wijnegemnaars.
Als ik alvast een tipje van de sluier mag lichten... over 1 ding is iedere Wijnegemnaar het eens!
Belangrijke tip: dit filmfragment best vergroten (druk op play, en klik rechtsonderaan op het icoontje) zodat mijn zoekopdracht 'Waar is Tommy' voor u gemakkelijker wordt 😊

Veel kijkplezier
Tom Tachelet
Kandidaat dorpspartij durf! 


5de en 6de werk voor Wijnegem. Doe de tango! De sterke link tussen het (e-)communicatie- en personeelsbeleid van onze gemeente!

Afbeelding
Van poetshulp, onthaalbediende tot ICT’er… Een goed personeelsbeleid bepaalt de tevredenheid van gemeentepersoneel en daarmee ook de kwaliteit van de communicatie met burgers. Een doordacht communicatiebeleid kent veel linken met een modern personeelsbeleid.

Uit gesprekken met een aantal Wijnegemnaars zijn een aantal zeer interessante inzichten naar boven gekomen rond personeel en (e)communicatie. Vooral de inzichten rond de vele veranderingen, werkdruk en vraag naar constante bereikbaarheid gaven vorm aan mijn standpunten. Standpunten die ik zal verdedigen tijdens de komende verkiezingen.
(e)communicatie
E-communicatie wordt steeds belangrijker. Dit geldt zowel voor private als publieke sector.
Hieronder vijf voorstellen die de (e-)communicatie van onze gemeente volgens mij kunnen ‘boosten’.


1. Gemeentelijke dienstverlening: persoonlijk én digitaal

www.wijnegemleeft.be
Op het internet is de informatie over onze gemeente teveel versnipperd. Wijnegem heeft nood aan één centrale plek, waa…

4de werk voor Wijnegem. Onderwijsbeleid in een notendop. Van veilige schoolstraten tot een vrijwilligersvergoeding voor 'opvangouders'.

Afbeelding
Het vierde werk voor Wijnegem (film!) gaat over onderwijs. Een belangrijk beleidsthema, want goed onderwijs verzekert de toekomst van onze kinderen! Uw en mijn kinderen verdienen immers de beste school (omgeving). Voor deze vierde blogpost koos ik voor een andere, meer visuele aanpak.  In volgend filmpje (3 minuten) kijkt u naar een samenvatting van waar ik (samen met heel wat inwoners die ik sprak) werk wil maken als het gaat over 'onderwijs' in Wijnegem.
Veel kijkplezier!


Heeft u interesse in de meer uitgebreide argumentatie achter elk idee voor Wijnegem? Of heeft u gewoon zelf enkele leuke ideeën rond onderwijs in Wijnegem? Laat gerust iets weten, dan praten we er (bij pot en pint) samen verder over!
Tom Tachelet Kandidaat dorpspartij durf!
P.S. Hieronder alvast de samenvatting van de belangrijkste actiepunten rond onderwijs.


3de werk voor Wijnegem. Van "culturele pop-up wedstrijd" tot "torenhoge ambities voor Jan Vleminck". Iedereen telt mee.

Afbeelding
3de werk voor Wijnegem. Van "culturele pop-up wedstrijd" tot "torenhoge ambities voor Jan Vleminck". Iedereen telt mee.

Wijnegem kent een rijk verenigingsleven, met verenigingen die jaarlijks heel wat activiteiten op touw zetten en daardoor een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van het culturele leven in Wijnegem. Ik heb het over fantastische initiatieven zoals Wijnegem Zapt of Zomergem, de programmering van het cultureel centrum, de jaarlijkse theaterproducties van eigen bodem, de tentoonstellingen van beeldend kunstenaars en fotografen, het zeer gevarieerd muzikaal aanbod van onze Wijnegemse muziek- en woordacademie. Heel wat van die verenigingen kunnen maar bestaan dankzij het grote aantal vrijwilligers die de culturele agenda mee vorm geven.

Het mooie aan ons dorp is dus dat zowel vrijwilligers als professionals (op de cultuurdienst) een synergie creëren die een rijk cultuurleven mogelijk maakt. Met een aantal van hen had ik een persoonlijk gesprek.
Tijd…

2de werk voor Wijnegem. “Van schoonmaakcheques voor jongeren tot speelpleintjes voor kinderen"

Afbeelding
Wijnegemse kinderen en jongeren geven ons dorp een unieke en frisse identiteit. Ik heb het dan over de enthousiaste drukte in onze (school)straten, de fijne zondagactiviteiten op scouts of Chiro (>200 kinderen gaan naar een jeugdbeweging in Wijnegem), hun ondersteuning bij vrijwilligerswerk (vb. Rode kruis), of de lokale middenstand (vb. kinderopvang, broodjeszaken, …) die ze ondersteunen.

Mijn 2dewerk voor Wijnegem vind ik daarom meteen één van de belangrijkste en vertrekt vanuit wat een goed jeugdbeleid volgens mij hoort te zijn: “zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren en kinderen tot stand brengen door vol te gaan voor logistieke investeringen, aantrekken van jeugdwerkprofessionals en de uitbouw van een laagdrempelig, eigentijds communicatienetwerk ”.
Op die manier is jeugdbeleid voor mij ook een hefboom voor kinderarmoede. Als gemeente hebben we immers een grote verantwoordelijkheid als het gaat over het creëren van een kansrijke leef- en speelomgeving.

Los van deze visie …