8ste werk voor Wijnegem. Beter een goede buur dan een verre vriend. Het belang van dynamische buurten voor Wijnegem.

Verandering in Wijnegem komt meestal niet voort uit grote politieke verklaringen of speeches.
Het zijn eerder geëngageerde buurtbewoners, zoals in de straat waarin ik woon (Schoolstraat) en opgegroeid ben (Molendreef), die door hun lokaal engagement het dorpsleven beter en plezanter maken.

“Verzuring kan je best doorbreken door zelf de handen uit de mouwen te steken en niet te verwachten dat dit van een beleid komt, verbeter de wereld en start bij jezelf.” (quote Wijnegemnaar)

Daarom zet ik eens te meer de suggesties en opmerkingen van enkele ‘buren’ centraal. Zo laat ik bewust ondernemende Wijnegemnaars aan het woord die in hun wijk en/of straat het samenleven tussen buren op een positieve manier beïnvloeden.


1ste vaststelling. Wijnegem wordt drukker en diverser.

Het aantal Wijnegemnaars stijgt al jaren.
Het aandeel 65-plussers stijgt. Tegen 2030 zal zelfs 29% van de bevolking in Wijnegem 65-plusser zijn. Het aandeel – 20 jarigen daalt dan weer elk jaar.  Meer dan één op de tien van onze inwoners is momenteel van allochtone afkomst. De identiteit van ons dorp werd de afgelopen jaren dus in sneltempo ‘superdivers’, en dat zal in de toekomst zeker zo blijven.

“De schepen voor gelijke kansen lijkt me een belangrijke functie (quote Wijnegemnaar)

Iedere doelgroep in Wijnegem heeft eigen interesses, gebruiken en voorkeuren. De grote diversiteit tussen Wijnegemnaars hoeft niet tot conflict te leiden. Integendeel, ze kan op een positieve manier zorgen voor nieuwe initiatieven en gezellig samenzijn. Voorwaarde blijft wel (net zoals in de afgelopen zes jaar door onze schepenen) een bijzondere, constructieve aandacht vanuit de Wijnegemse dorpspolitiek. "Samenleven' en "Gelijke kansen" zijn dus twee beleidsdomeinen die nauw met elkaar verbonden zijn en daardoor best binnen 1 schepenambt vallen.
 
2de vaststelling. Buurtcomités en lokale adviesraden zijn cruciaal om politiek beleid rond “samenleven” vorm te geven

Statistieken bewijzen dat buurtcomités en adviesraden de belangrijkste kanalen zijn via dewelke gemeentes in dialoog gaan met hun burgers. Ook in Wijnegem kennen we enkele sterke adviesraden én buurtcomités.

Bron: Thomas More

Verder blijkt uit gesprekken met verschillende leden van buurtcomités dat heel wat buurtbewoners niet wachten op initiatief van de gemeentepolitiek om het samenleven in hun buurt aangenamer, groener en bruisender te maken. Ook hebben verschillende wijken de afgelopen jaren zeer succesvol via hun buurtcomité problemen (rond verkeersdrukte, immo projecten, …) bij het gemeentebestuur aangekaart én stonden ze zo mee aan de wieg van heel wat positieve beslissingen voor Wijnegem.

Werk voor Wijnegem. Bewust een jaarlijks budget voor buurtprojecten reserveren. Verhuur (feest)materiaal via de gemeentelijke uitleendienst behouden. Ongevallenverzekering voor buurtfestiviteiten vanuit de gemeente aankopen.

3de vaststelling. Privé-initiatieven van buurtbewoners vormen het kloppend hart van onze gemeente.

“Buurtcomités zijn zoals buurtwinkels, iedereen vindt ze charmant maar het voortbestaan is onzeker.” (quote Wijnegemnaar)

Niet onze huizen maar de mensen die erin wonen geven kleur aan Wijnegem. Wijnegem bruist waar buren elkaar bewust ontmoeten. Het (recente) verleden bewijst dat privé initiatieven van onze inwoners het kloppend hart vormen van Wijnegem.
  • Uit turnkring Edel en Sterk ontstond jaren geleden een fijn volleybalteam dat nog steeds 1x per week samenkomt 
  • Zelf kocht ik recent eigen gemaakte honing bij de buren. Honing, afkomstig uit kasten in de Veldstraat en Wijnegemhof. 
  • Boeren en Buren Wijnegem startte in 2017 met als doelstelling lokale handel en productie te promoten. 
  • In de Molendreef bouwden ze samen vorig jaar een insektenhotel dat sindsdien op het pleintje in de straat extra leven brengt. 
  • De buurtwerking in de Kasteellei is al jaren hét voorbeeld van een fantastische buurtwerking met groot engagement. In deze buurtwerking staat het uitlenen van materiaal, maandelijks organiseren van buurtactiviteiten en de verhuur van hun zaaltje centraal. 
  • Verschillende Wijnegemnaars dienden recent een ambitieus, maatschappelijk project in voor de toekomstige uitbating van onze Vlemincktoren. 
Toch staan deze initiatieven vanuit de buurt dikwijls onder druk.

Zo vertelden verschillende buurtbewoners mij dat het niet evident is (nieuwe) Wijnegemnaars te betrekken bij hun werking, en dat het opwaarderen van pleintjes cruciaal is voor hun werking.

“Verschillende buurtfestiviteiten werden in het verleden gestopt omwille van de lage respons en het gebrek aan initiatief bij andere buren.” (quote Wijnegemnaar)

Verder kregen sommige pleintjes een geslaagde opknapbeurt, maar vragen minstens evenveel pleintjes dringend een soortgelijke actie.
Buurtbewoners vragen deze pleintjes multifunctioneel te maken: een plek om samen te BBQ’en, een plek waar er ruimte is om bijvoorbeeld het WK voetbal te zien, een plek waar kinderen veilig kunnen spelen, een plek mét kiosk die kan omgevormd worden tot winter- of zomerbar, …

“We hielden zelfs enquêtes om de betrokkenheid van buren te vergroten.”
(quote Wijnegemnaar)

Alle ondernemende buren hebben dus blijvend steun nodig van de gemeente.
De gemeente heeft de belangrijke eindverantwoordelijk om privé-initiatieven vanuit de buurt verder te begeleiden. Naar het voorbeeld van de afgelopen jaren.

Werk voor Wijnegem. Het valoriseren van het vrijwilligerswerk dat het samenleven in Wijnegem ondersteunt, is een blijvend aandachtspunt. Opleiding en vorming voor vrijwilligers en de materiële ondersteuning van wijkverenigingen is prioritair. Net zoals de jaarlijkse organisatie van het feest van de vrijwilligers een belangrijk waarderend evenement hoort te blijven.

3de vaststelling. Samenleven in de toekomst

“Het is goed zoals het is. Probeer het dorps te houden.” (quote Wijnegemnaar)

Een Wijnegemnaar gaf mij een ludiek voorbeeld over wat betrokkenheid tussen buren teweeg kan brengen. Zo stond zijn buurvrouw enkele weken geleden vol trots ‘in zijn living’ om te vertellen dat haar dochter net geslaagd was voor het allerlaatste examen. De reflex van zijn buurvrouw staat voor mij symbool wat ‘samenleven in Wijnegem’ moet betekenen. Niets meer, maar ook niets minder.

Werk voor Wijnegem. Beter een goede buur dan een verre vriend. Gemeentepolitiek moet zoveel mogelijk burgers verbinden. Dat doet het politieke beleid het beste door Wijnegem ‘dorps’ te houden: een goed doordacht ruimtelijke ordeningsbeleid, slim investeren in het verenigingsleven, een modern jeugd- en sportbeleid én permanent de deur openhouden voor de vragen en initiatieven vanuit buurtcomités is waar ik alvast voor wil staan.

Samengevat: de link tussen ‘dorpspartij durf’ en ‘dynamische buurten’

“Verandering komt niet voort uit grote ideologische, politieke denkbeelden. Echte verandering komt vanuit de buurt.” (quote Tom Tachelet J)

Lokaal engagement stimuleert het buurtleven en maakt het aangenamer! Meteen ook de reden waarom ik bewust heb gekozen voor dorpspartij durf. De enige politieke partij die haar bestaansreden en identiteit exclusief en zonder compromis uit Wijnegem haalt.  

Reacties

Populaire posts van deze blog

4de werk voor Wijnegem. Onderwijsbeleid in een notendop. Van veilige schoolstraten tot een vrijwilligersvergoeding voor 'opvangouders'.

7de werk voor Wijnegem. Waar is Tommy? Wie zoekt die vindt. Een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening.

5de en 6de werk voor Wijnegem. Doe de tango! Digitale communicatie en personeelsbeleid van onze gemeente.