3de werk voor Wijnegem. Van "culturele pop-up wedstrijd" tot "de renovatie van onze Jan Vlemincktoren". Iedereen telt mee.


3de werk voor Wijnegem. Van "culturele pop-up wedstrijd" tot "de renovatie van onze Jan Vleminck toren". Iedereen telt mee.

Wijnegem kent een rijk verenigingsleven, met verenigingen die jaarlijks heel wat activiteiten op touw zetten en daardoor een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van het culturele leven in Wijnegem. Ik heb het over fantastische initiatieven zoals Wijnegem Zapt of Zomergem, de programmering van het cultureel centrum, de jaarlijkse theaterproducties van eigen bodem, de tentoonstellingen van beeldend kunstenaars en fotografen, het zeer gevarieerd muzikaal aanbod van onze Wijnegemse muziek- en woordacademie. Heel wat van die verenigingen kunnen maar bestaan dankzij het grote aantal vrijwilligers die de culturele agenda mee vorm geven.


Het mooie aan ons dorp is dus dat zowel vrijwilligers als professionals (op de cultuurdienst) een synergie creëren die een rijk cultuurleven mogelijk maakt. Met een aantal van hen had ik een persoonlijk gesprek.

Tijdens het gesprek kwamen vier vragen aan bod:
  1. Waarom vindt u het belangrijk om culturele activiteiten te promoten in Wijnegem?
  2. Hoe kan het Wijnegemse beleid jullie werking nog beter ondersteunen?
  3. Welke verdienste heeft uw vereniging voor het culturele leven in Wijnegem?
  4. Waar liggen voor jullie organisatie de belangrijkste uitdaging?
    “Mijn gedacht”? 
    Beantwoord deze vragen als lezer gerust zelf, stuur ze door naar mij, zodat ik deze blogpost kan aanvullen met jouw idee.
Hieronder alvast een oplijsting van voorstellen die ik uit deze gesprekken haalde én onderschrijf vanuit mijn persoonlijke visie op cultuur: “een lokaal podium geven aan creativiteit die menselijke emoties verhaalt en opwekt.”


Voorstel 1. Een groot auditorium die de openbare zwerfruimte invult.


Onze muziek- en woordacademie zorgt reeds decennia voor een fijne culturele toets in Wijnegem. Momenteel delen zo’n 1300 leerlingen hun creatieve uitspattingen met elkaar en anderen. Dit gebeurt vandaag vaak in een te kleine concertruimte. Het alternatief: uitwijken naar ‘de kapel’ in Zoersel waar een grote concertruimte beschikbaar is. Wijnegem mag niet langer achterblijven.
Willen we ook muzikaal talent in het eigen dorp een vast forum geven, dan moeten we op zoek gaan naar een akoestische setting die ruim genoeg is voor een groot publiek. Ik denk aan de fuifzaal in Ahoy, die mits wat aanpassingen perfect kan dienen voor concerten, poëzieavonden, enzovoort. Het mooie van dit concept is de link tussen jeugd & muziek. Het zou met andere woorden het bestaansrecht van ons jeugdhuis nog relevanter maken. Ook onze kerk is een optie, maar valt buiten het beheer van de gemeente. Sowieso zal de multifunctionele ruimte in het nieuwe schoolgebouw de 'muzikale' capaciteit vergroten. 

Voorstel 2. Een jaarlijks cultuurfestival en een nieuwe visie voor de Vlemincktoren. Het park (Wijnegemhof) brengt burgers nog meer op een positieve manier samen.   

Een ééndaags cultuurfestival in Wijnegemhof lijkt mij een perfect format om het Wijnegemse cultureel leven jaarlijks in de kijker te plaatsen. Zo'n festival zal alle mogelijke artistieke uitdrukkingsvormen die Wijnegem rijk is, naast elkaar presenteren, en bovendien aan onze cultuurbeoefenaars de kans geven om elkaar bezig te zien, contacten te leggen enzovoort. Naast Zomergem en Wintergem hebben we dan ook "Cultuurgem". Die dag zou het park eindelijk een bron van leven vormen voor een breed publiek. 
Met andere woorden: de ideale setting voor openluchttheater (een kolfje naar de hand van het KWTG), kunstexposés van Antwerpse kunstenaars, aperitiefconcerten, en (info) standjes van culturele verenigingen zoals het Davidfonds, de Heemkundige Kring Jan Vleminck, …

Naast het parkdomein, moeten ook de parkgebouwen zoals de Villa en de Jan Vlemincktoren een breed publiek aantrekken. Als gemeente moet je een duidelijke visie hebben rond de invulling van publieke ruimtes en kiezen voor uitbaters die de grootst mogelijke toegevoegde waarde aan deze ruimtes geven. Wat mij betreft, moeten we daarom als gemeente voorrang geven aan organisaties die de sociale functie van het gebouw waarborgen, alsook over voldoende financiële draagkracht beschikken om de continuïteit te waarborgen.  

Voorstel 3. Onze cultuurdienst levert fantastisch werk en verdient de beste middelen om cultuur in Wijnegem verder te promoten!

Als je de mooie programmabrochures (samengesteld door onze gemeentelijke cultuurdienst) en de infrastructuur in vele publieke ruimtes ziet, kan je daar als Wijnegemnaar alleen maar trots op zijn. Ook het recent vernieuwde ‘'t Gasthuis’ is een mooi voorbeeld van de manier waarop ons cultuurbeleid krachtig neergezet wordt. 
Als kleine gemeente en met de concurrentie van de stad Antwerpen op een boogscheut afstand, mogen we best trots zijn op ons aanbod. Daarvoor zorgen de vele vrijwilligers samen met onze vaste programmator. Opvallend is dat activiteiten elkaar soms kort opvolgen en worden afgewisseld door (te) stille periodes. 
Mijn suggestie: een betere afstemming van activiteiten tussen de verenigingen (via de cultuurraad), de naburige gemeenten (via intergemeentelijk overleg) en andere belanghebbenden. Dit overleg zou een weerslag kunnen krijgen in een aantrekkelijke website die het mogelijk maakt voor alle inwoners om de culturele agenda te volgen. 
De investering in een website, gelinkt aan social media zoals Instagram, Facebook en Twitter, zal voor mij alvast een absolute prioriteit vormen tijdens de volgende bestuursperiode. Ik doe alvast een suggestie: www.wijnegemleeft.be.

In het verlengde hiervan staat de invulling van de agenda van t’Gasthuis. Een veel voorkomende opmerking is dat deze snel volloopt door enkele vaste gebruikers. Een ‘eerlijke’ verdeling van de zaal is en blijft een wezenlijk instrument om de culturele dynamiek te maximaliseren. Daarom pleit ik voor een jaarlijkse evaluatie, die kan meegenomen worden bij een nieuwe boekingsronde. De cultuurdienst moet hiervoor een duidelijk mandaat krijgen, zodat zij het best mogelijke, en meest gevarieerde aanbod in ons gemeenschapscentrum kunnen waarborgen. Het nieuwe zaalreservatiessysteem, waarbij mensen online zullen kunnen zien of een zaal nog beschikbaar is of niet, zal sowieso helpen de boekingen laagdrempeliger te maken.

Algemeen pleit ik ervoor het team van onze cultuurdienst in de volgende beleidsperiode verder te ondersteunen met een realistisch werkingsbudget, en vooral tijd te maken om naar hun visie op cultuurbeleving én de organisatorische haalbaarheid te luisteren.


Voorstel 4. Van Zomergem tot Wijnegem Zapt: cultuurinitiatieven geven Wijnegem een serieuze 'boost'! 

Laten we een nieuwe wedstrijd uitschrijven!


Wijnegem Zapt (18 edities waar ook plek is voor lokale, jonge bands) en Zomergem (4 edities, elke zomerdag een ontmoetingsplaats voor Wijnegemnaars ) zijn ondertussen een vaste  Wijnegemse waarde geworden. Het fijne is dat de organisatoren een breed publiek aanspreken. Van jong tot oud, iedereen doet mee. Zo vond er enkele jaren geleden een Wijnegem Zapt optreden plaats in woonzorgcentrum Rustenborg, of was er tijdens Zomergem plaats voor gedichtenvoordragers, Tango-lessen of standup-comedy. Ook losse initiatieven zoals de Vroege Morgen concerten, fanfares op straat, klei-ateliers project WOI, … brachten leven in onze gemeente. De sociale relevantie van zulke initiatieven valt nauwelijks te overschatten.
Straten rond Marktplein vandaag weer openDeze initiatieven inspireren anderen hopelijk hetzelfde te doen. Er is volgens mij echt nog ruimte in Wijnegem voor meer (experimentelere) kunst, theater en muziek. In dit verband is het belangrijk dat we als gemeente culturele ondernemers met logistieke knowhow en lokale (sociale-)mediacampagnes blijvend ondersteunen. Ik stel daarom voor een culturele pop-up wedstrijd te organiseren. De beste initiatieven krijgen bijvoorbeeld gedurende de kerstperiode het vernieuwde marktplein (dat in die periode heel vaak leeg staat) kosteloos ter beschikking. De vakjury moet bestaan uit vertegenwoordigers van culturele organisaties, middenstand en gemeentelijke diensten.

Graag sluit ik af met een algemene vaststelling. Zo viel me in elk gesprek hetzelfde op. Wijnegemnaars appreciëren sterk de ondersteuning die hen op vlak van cultuur wordt gegeven. Hierdoor heeft Wijnegem een rijk vereningingsleven gekregen. Zo stelde ook ik de afgelopen maanden vast. Wijnegem heeft een uitgebreid cultuurnetwerk dat inwoners (in deze digitale tijden) nog persoonlijk met elkaar verbindt, en daarom in de volgende beleidsperiode mijn onvoorwaardelijke steun geniet!

Reacties

Populaire posts van deze blog

4de werk voor Wijnegem. Onderwijsbeleid in een notendop. Van veilige schoolstraten tot een vrijwilligersvergoeding voor 'opvangouders'.

7de werk voor Wijnegem. Waar is Tommy? Wie zoekt die vindt. Een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening.

5de en 6de werk voor Wijnegem. Doe de tango! Digitale communicatie en personeelsbeleid van onze gemeente.