2de werk voor Wijnegem. “Van schoonmaakcheques voor jongeren tot speelpleintjes voor kinderen"Wijnegemse kinderen en jongeren geven ons dorp een unieke en frisse identiteit. Ik heb het dan over de enthousiaste drukte in onze (school)straten, de fijne zondagactiviteiten op scouts of Chiro (>200 kinderen gaan naar een jeugdbeweging in Wijnegem), hun ondersteuning bij vrijwilligerswerk (vb. Rode kruis), of de lokale middenstand (vb. kinderopvang, broodjeszaken, …) die ze ondersteunen.


Mijn 2dewerk voor Wijnegem vind ik daarom meteen één van de belangrijkste en vertrekt vanuit wat een goed jeugdbeleid volgens mij hoort te zijn: “zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren en kinderen tot stand brengen door vol te gaan voor logistieke investeringen, aantrekken van jeugdwerkprofessionals en de uitbouw van een laagdrempelig, eigentijds communicatienetwerk ”.
Op die manier is jeugdbeleid voor mij ook een hefboom voor kinderarmoede. Als gemeente hebben we immers een grote verantwoordelijkheid als het gaat over het creëren van een kansrijke leef- en speelomgeving.


Los van deze visie zijn concrete voorstellen noodzakelijk. Mijn volgende 7 voorstellen komen grotendeels van geëngageerde jongeren die ik de afgelopen weken sprak. Jongeren die verbonden zijn aan heel uiteenlopend jeugdwerk in Wijnegem: Chiro, Scouts, Ahoy, Sportclubs, ...


Voorstel 1. “Nieuwe lokalen zijn broodnodig. Dat kan voor Scouts én Chiro op dezelfde plek”.

Moderne ruimtes zijn fundamenteel voor een succesvolle jeugdwerking. Ik pleit ervoor snel werk te maken van topaccomodatie voor alle Wijnegemse jeugdorganisaties, dat kan (maar moet niet) op de voorziene plek die mede door Dorpspartij Durf! werd vrijgehouden op domein “De Leeuw”, of op de huidige locatie. 

Chiro & Scouts bevestigen dat ze nood hebben aan nieuwe lokalen (de huidige lokalen zijn 'versleten'), en zien een verhuis (naar een locatie iets verder van de drukke dorpskern
) als één van de mogelijke opties maar wel op voorwaarde dat er afzonderlijke lokalen zijn voor Chiro en Scouts.  Tijdens de bouw van deze lokalen vragen ze ook ruimte te voorzien voor een creatief atelier met workshopruimte en budget te voorzien voor moderne multimedia-apparatuur.

In het verlengde daarvan pleit ik (mede op vraag van heel wat jongeren) voor een vaste kuisploeg die per uitzondering kan ingezet worden. Zo zou iedere jeugdvereniging wat mij betreft een aantal “kuiscredits” moeten krijgen. Bijvoorbeeld voor momenten waarop professioneel materiaal nodig zou zijn
. Uiteraard blijft de dagdagelijkse poets voor de leden😊!

Voorstel 2. “Wij hebben meer middelen nodig. Een uitleendienst voor licht & geluid zou top zijn!"

De gemeente verlaagde op initiatief van de jeugdraad de aankoopprijs voor drank. Een mooie realisatie, maar de (financiële) ondersteuning van de Wijnegemse jeugd moet verder gaan.
Zo zijn er veel subsidiemogelijkheden, maar weten jongeren niet altijd hoe te beginnen aan een subsidiedossier. Heel wat bekwame mensen op de Wijnegemse jeugddienst kunnen hen hierbij nochtans helpen, maar moeten hiervoor meer tijd en ruimte krijgen.
 
Ook zagen jongeren mijn voorstel voor een uitleendienst “licht & geluid” wel zitten. Nu betalen jeugdverenigingen gauw veel geld aan extra licht & geluid wanneer ze een fuif organiseren. Moest dit aangekocht en beheerd worden door enkele Wijnegemse non-profit organisaties (via deeleconomie)
 zou dit winsten vergroten en tot nog meer betaalbare jeugdactiviteiten leiden.

Voorstel 3. “Van theater voor peuters tot graffiti op elektriciteitskasten”

Ook haalde ik zeer creatieve en vooruitstrevende voorstellen uit mijn gesprekken, zaken die ik hoop te kunnen realiseren tijdens de volgende bestuursperiode:
  • Een breder aanbod van kindertheater voor peuters/kleuters in ’t Gasthuis
  • Kunstinterventies om saaie elektriciteitsbakken in het straatbeeld te decoreren
  • Een tweejaarlijks kunstenfestival voor jong én oud
  • Speelweken in Don Bosco tijdens de hele zomervakantie (zodat ouders & kinderen elkaar gedurende heel de zomer op een vaste plek kunnen ontmoeten) (extra jeugdwerker is dan nodig!)
  • Meer inzetten op beweging bij jeugd: een beachvolleybal tornooi, extra stratenloop, een vaste plek met springkastelen, stratentornooi Kubbs, …
  • Meer dagen autoluw Wijnegem (meer dan 2 dagen, wat nu het geval is)
  • Wijnegemse buitenspeeldag ook in april, mei, juni en september, op de 1ste woensdagnamiddag vd maand!
  • Meer workshops in Ahoy die jongeren praktische vaardigheden aanleren, zoals een cursus kaartlezen

Voorstel 4. “Communicatie vanuit de gemeente moet net zo hip worden als onze “Nacht van de jeugdbeweging” of Jeugdshake”

Eigentijdse communiceren met ouders, jongeren en kinderen betekent voor mij je boodschap via laagdrempelige kanalen (What’s app, Instagram, Facebook, Gemeente app, …) overbrengen.
De gemeente moet daarom dringend werk maken van een digitaal platform waar alle jeugdinfo verzameld staat, en waar alle betrokken partijen (jeugdverenigingen, de gemeente en private spelers) op een laagdrempelige manier zelf informatie kunnen krijgen en/of posten.

Voorstel 5. “Jeugdhuis Ahoy bolde lange tijd uit, maar schakelt nu een versnelling hoger”.


Ahoy kende lange tijd een dalend ledenaantal en wekte heel wat “cynisme” op bij de lokale jeugd. Daar is sinds kort verandering in. Het aanbod vanuit Ahoy is ruimer geworden (cf. populaire Jamsessies) én met het “Kunstkanaal” is de werking professioneler en hedendaagser geworden. De gemeente moet daarom blijvend de werking van Ahoy ondersteunen (absoluut in samenspraak met de buurt!) zodat Ahoy dé verantwoordde “hangplek” voor jongeren kan worden.

Voorstel 6. “Goed onderhoude speelpleintjes verdienen een vaste plek in het Wijnegemse straatbeeld”.

De gemeente Wijnegem zorgde, mede onder impuls van Schepen voor Jeugd Tom Dijckmans, voor de noodzakelijke vernieuwing van heel wat pleintjes in Wijnegem, en voorzag daardoor een kindvriendelijke toets in het beleidsplan. Alle jongeren en kinderen die ik sprak waren daarover positief. Het signaal om verder hierop door te pakken. Ik denk spontaan aan drie pleintjes bij mij in de buurt: het pleintje aan de Schoolstraat, Weydveldstraat, en Veldstraat. De opfrissing van deze pleintjes vormen voor mij een absolute prioriteit als ontmoetings- en spelplek in de buurt! Suggesties altijd welkom!


Voorstel 7. “2 vrije plaatsen op de lijst van dorpspartij durf! exclusief voor jongeren (-25 jaar)!"

De betrokkenheid van jongeren tot het beleid stimuleren vind ik heel belangrijk. Uit gesprekken met enkele jongeren blijkt dat politiek vaak een ver van hun bed show is. Nochtans kan elke jongere via de jeugdraad of als kandidaat gemeenteraadslid (vanaf 18 jaar) mee het verschil maken én de belangen van hun generatie verdedigen. Ik vind het mijn plicht samen met andere politici beter naar hun ideeën te luisteren. Want politiek gaat altijd over ‘de juiste (budgettaire) keuzes’ maken.

Wat mij betreft, houden we bij dorpspartij durf in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen daarom minstens 2 plekken vrij op onze dorpslijst. Plekken die ENKEL door -25 jarigen ingevuld mogen worden!

Wijnegemse jeugd, wees welkom!!


                                          

Reacties

Populaire posts van deze blog

4de werk voor Wijnegem. Onderwijsbeleid in een notendop. Van veilige schoolstraten tot een vrijwilligersvergoeding voor 'opvangouders'.

7de werk voor Wijnegem. Waar is Tommy? Wie zoekt die vindt. Een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening.

5de en 6de werk voor Wijnegem. Doe de tango! Digitale communicatie en personeelsbeleid van onze gemeente.