1ste werk. Liefst een intergemeentelijk zwembad ... of een 'sportief alternatief' voor Wijnegem!



'T ondiep


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik wil graag benadrukken dat mijn standpunt hieronder enkel relevant is wanneer ons zwembad effectief zou sluiten. Zo schoten recent onze buurgemeenten toch wakker en werd een dialoog opgestart rond de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad, dat ik graag in Wijnegem gebouwd zie. Mijn partij, dorpspartij durf, staat open voor deze denkpiste, op voorwaarde dat de bouwkost en de uitbatingskost evenredig worden verdeeld over de verschillende deelnemende gemeenten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een gevestigde waarde in het Wijnegemse sport- en schoolleven sluit volgend jaar zijn deuren. T’ondiep gaat onherroepelijk dicht tegen het einde van 2018. De hoge
exploitatiekost
, het geringe gebruik door de Wijnegemenaar (slechts 17% van de bezoekers komt uit Wijnegem) en de noodzakelijke vernieuwing van de badkuip zijn de voornaamste redenen.

De sluiting van ons zwembad raakt dus ook bij mij een gevoelige snaar. Als kind heb ik er leren zwemmen, heb ik uren geravot met mijn maten van school en de jeugdbeweging, heb ik er mijn eerste duikcursus gekregen, en heb ik er mijn kleinste zus leren duiken.
Vorig jaar heeft mijn eigen zoontje er leren zwemmen. 

Doorheen de jaren heb ik dan ook goed kunnen zien hoe het karakter van ons zwembad veranderde. Alles werd steeds 'minder': geen wipplank meer, geen duikdiepte meer, en ook steeds minder inwoners van Wijnegem die het zwembad gebruikten (900 / maand in 2016, tegenover 8000 / maand in 2003). Dit alles terwijl de kostprijs per inwoner steeds hoger opliep.

De komst van een nieuw Sportoase complex – met zwembad - in Deurne, was dan ook de onvermijdelijke mokerslag voor de toekomst van ons zwembad.
Uiteraard is afscheid nemen van een fijn zwembad waar jong en oud nog steeds plezier maken, moeilijk. Ook voor mij. De sluiting van eender welke plek waar kinderen en jongeren kunnen bewegen is volgens mij maatschappelijk gezien vaak moeilijk te verantwoorden. Zo had ook ons zwembad een positieve impact op de gezondheid en het vrijetijdskarakter van onze gemeente.
Toch is het onverstandig enkel te ventileren over wat niet meer is, en moeten we nadenken over wat in de toekomst wel kan zijn… 

Zo zal er een nieuw zwemparadijs uit de grond gestampt worden op enkele kilometers van Wijnegem (cf. Sportoase in Deurne). Laat ons het praten over investeren in bakstenen even loslaten, en focussen op het praten over investeren in zwemlessen en - plezier!
Dan kan makkelijk door de organisatie van naschools vervoer (naar het zwembad). Zodoende kunnen ouders nog steeds hun kinderen op zwemles sturen. Minstens even belangrijk is de betaalbaarheid van deze zwembeurten, want geef toe: dat was één van de grootste voordelen van ons Zwembad. In Wijnegem kon je zwemmen voor nog geen 3 euro. Dat moet opnieuw kunnen. Door de sluiting van t'Ondiep speelt de gemeente geld vrij, dat enerzijds geïnvesteerd kan worden in de subsidiëring van het schoolzwemmen, anderzijds in het garanderen van een aantal goedkope zwembeurten per inwoner per jaar.

Ook ontstaat er door de sluiting van ons zwembad, letterlijk en figuurlijk, een nieuwe open ruimte. Het is essentieel om daarover nu al na te denken en voorstellen uit te werken (want het sportbeleid in onze gemeente kan een pak beter!). Heel wat sportverenigingen vragen al langer om meer ruimte. Alle Wijnegemse sportactiviteiten centraliseren in en rond één sportcomplex op de oude zwembadsite, lijkt me een fantastische uitdaging. Alle sportliefhebbers krijgen daardoor extra ruimte ter beschikking. Van beachvollbalvelden tot fitnessruimtes. Veel is mogelijk. 

Kortom, genoeg stof om op een inhoudelijke manier de de komende gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden.

Bij dorpspartij durf! heb ik het erover met andere geëngageerde Wijnegemaars, maar graag ook samen met u! Ook uw ideeën en feedback zijn dus welkom.

Kandidaat Durf!
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Tom Tachelet

Reacties

Populaire posts van deze blog

4de werk voor Wijnegem. Onderwijsbeleid in een notendop. Van veilige schoolstraten tot een vrijwilligersvergoeding voor 'opvangouders'.

7de werk voor Wijnegem. Waar is Tommy? Wie zoekt die vindt. Een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening.

5de en 6de werk voor Wijnegem. Doe de tango! Digitale communicatie en personeelsbeleid van onze gemeente.